Tagged: suul khatimah

kelompok yang dimurkai Allah 0

Su’ul Khatimah (Akhir Hidup Yang Buruk)

Definisi Su’ul artinya jelek dan khatimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su’ul khatimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan me-nentang Allah Subhannahu wa Ta’ala yang Maha Agung dan...